Τοξοβολία Αναψυχής / Archery


Recreational archery in a specially designed area with instructions and supervision from an instructor

Τοξοβολία Αναψυχής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με οδηγίες και επίβλεψη από εκπαιδευτή

Διάρκεια: 60 λεπτά
Duration: 60 minutes
Κόστος: 15€ / άτομο
Price: 15€ / person