Εδώ μπορείτε να κατοχυρώσετε την συμμετοχή σας
με προκαταβολή ή και εξόφλησή της.

*** Χωρίς την κατοχύρωση της κράτησης με προκαταβολή η κράτηση ακυρώνεται 1 ημέρα πριν. 

Προκαταβολή Rafting: 15€ / άτομο

Εξόφληση Rafting: 45€ / άτομο

Σας ευχαριστούμε!

Here you can pay your registration fee.

Rafting Payment in advance: 15€ / participant

Rafting Payoff: 45€ / participant

Thank you !