— Η Κράτησή σας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς —

*** Εδώ μπορείτε να κατοχυρώσετε την συμμετοχή σας με προκαταβολή ή και εξόφλησή της. ***


Προκαταβολή Rafting: 15€ / άτομο

Εξόφληση Rafting: 45€ / άτομο

Σας ευχαριστούμε!

Here you can pay your registration fee.

Rafting Payment in advance: 15€ / participant

Rafting Payoff: 45€ / participant

Thank you !