Πρόγραμμα

2019-12-08

Πρόγραμμα

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

08:00 - 17:00 
Δοκιμαστικά - Practice

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

8:00  - 15:00  
Δοκιμαστικα - Εγγραφή και παραλαβή αριθμών Πολιτιστικό Κέντρο Αγραπιδόκαμπου

15:30 - 17:30
Πρόλογος - Prologue Stage Αγραπιδόκαμπος

20:00  - 21:30 
Αποτελέσματα Προλόγου/Τεχνική Ενημέρωση - Αίθουσα Lepanto Beach Hotel

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

10:00 - 13:30
Race - Αγώνας

13:45
Post Race BBQ & Beer Party

14:00
Απονομές - Awards Ceremony